Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κατεβάστε το πρόγραμμα

Πιστοποιητικά – Μοριοδότηση / CertificatesCredits

Η συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας πριμοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ). Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΠΙΣ, τα πιστοποιητικά συμμετοχής με μοριοδότηση θα χορηγηθούν μετά τη λήξη του Συνεδρίου και αφού πρώτα ο εγγεγραμμένος σύνεδρος έχει αποστείλει συμπληρωμένο το έντυπο αξιολόγησης. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής με μοριοδότηση θα χορηγηθούν στους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα παρευρεθούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών του προγράμματος.