Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Αθανασία Λιοζίδου

Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής

Ιωάννα Μπαμπίλη

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Ευθύμιος Αγγελάκης
Ελένη Ανυφαντή
Ιωάννης Ζαλώνης
Αλεξάνδρα Θανέλλου
Μαίρη Κοσμίδου
Ελένη Μαργιώτη
Λάμπρος Μεσσήνης
Γρηγόριος Νάσιος
Ιωάννα Πετρούλια
Άννα Σταθοπούλου