Υποβολή Περιλήψεων

Σ

ας υπενθυμίζουμε ότι στις 19 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροψυχολογίας. Οι περιλήψεις που θα γίνουν αποδεκτές πρόκειται να περιληφθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρίας με το Open Access International Online Journal: «Dialogues in Clinical Neuroscience & mental Health» (ISSN: 2585-2795), οι εργασίες που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν σε Supplement του Περιοδικού.

H δημοσίευση στο Supplement του «Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health» (ISSN: 2585-2795) θα ισοδυναμεί με δημοσίευση άρθρου σε διεθνές περιοδικό και δε θα ενέχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.